olej CBD 5 % essenz - Zainteresowanie endokannabinoidami
04.10.2018

olej CBD 5 % essenz - Zainteresowanie endokannabinoidami

Zainteresowanie endokannabinoidami ....
www.konopiafrmacja.pl
./uploads/konopiafarmacja/ec216ba2fb49971b1cc720d533c50372.jpg
Zainteresowanie endokannabinoidami znacznie
wzrosło w ostatnich latach, gdy okazało się, że w niektórych
stanach patologicznych, takich jak szok septyczny,
krwotoczny, zawał mięśnia sercowego oraz
marskość wątroby, stężenie endogennych kannabinoidów,
gwałtownie wzrasta.
.
Obecne w organizmie endokannabinoidy powstały
prawdopodobnie razem z receptorami kannabinoidowymi
jako naturalna część międzykomórkowych
systemów komunikacyjnych. Z biochemicznego punktu
widzenia są pochodnymi wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych omega-6 [73]. Proces ich biosyntezy
przebiega w błonie komórkowej neuronów
postsynaptycznych z fosfolipidów błonowych przy
udziale fosfolipazy C.Wyniki licznych badań potwierdzają doniesienia
o skuteczności kannabinoidów w terapii bólu zapalnego
i neuropatycznego. Naturalne kannabioidy i endokannabinoidy
wykazują działanie przeciwbólowe
według mechanizmu mózgowego, rdzeniowego i obwodowego.
Z farmakologicznego punktu widzenia
mechanizm rdzeniowy i obwodowy jest najbardziej
użyteczny, gdyż nie powoduje działania psychotropowego
kannabinoidów. www.konopiafarmacja.pl=68.ARA7yyMdxlHCTpN95InmGJAk5sO_HrnpPeBTpMb_otL2_-VRZ-E5mu1VDOUyivb3ou6uZhytdmNhMOb22RaudOdjgUJi6hkvs0wOsESYhFpG4jNsEUnOxx1lvfqcurgmyJSyrjCFKs6xXGMGNLkymCod08k4-XNINYPZyjN9p9m0CgIR4BttOQ&__tn__=*NK-R]#olej =68.ARA7yyMdxlHCTpN95InmGJAk5sO_HrnpPeBTpMb_otL2_-VRZ-E5mu1VDOUyivb3ou6uZhytdmNhMOb22RaudOdjgUJi6hkvs0wOsESYhFpG4jNsEUnOxx1lvfqcurgmyJSyrjCFKs6xXGMGNLkymCod08k4-XNINYPZyjN9p9m0CgIR4BttOQ&__tn__=*NK-R]#konopny ->>> https://konopiafarmacja.pl/…/95-olej-cbd-5-essenz-15-ml.html
  • udostępnij
0 komentarzy

Wyróżnione wpisy

Lifestyle

ddob
youtube

Moda

Projekt Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój