Daily Dose of Beauty realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lata 2014-2020

Projekt „Prace badawcze związane z tworzeniem crowdsourcingowej platformy coworkingowej” w ramach Działania 1.1 projekty B+R przedsiębiorstw.

Numer umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0942/17-00, kwota dofinansowania w ramach projektu 1 726 492,65 zł

Celem projektu jest wdrożenie platformy crowdsourcingowej, która wykorzystując potencjał społeczności pozwoli realizować przedsięwzięcia związane z marketingiem, produkcją video oraz influencer marketingiem. Rezultatem wdrożenia będzie pierwsza platforma wykorzystująca crowdsourcing do produkcji treści audio-wizualnych wraz z połączeniem crowdsourcingu z siecią dystrybucji tworzoną przez kanały influencerów.