Sie­dzia­łem już drugi mie­siąc w szpi­talu. Kilka tysięcy kilo­me­trów od Oli­wii. Przez ten czas wysy­ła­li­śmy sobie codzien­nie maile i pisa­li­śmy na facebook"u.
27 lubi to
1
370
1 komentarzy

marca93
0

Super

odpowiedz

marca93
0

Super

odpowiedz

Zobacz niesamowite filmy

Wyróżnione wpisy

Lifestyle

ddob
youtube

Moda