Konopne produkty – Gwiazdy testują CBD !
15.05.2020

Konopne produkty – Gwiazdy testują CBD !

ofercie znajdziesz wiele produktów na bazie kannabidiolu i oleju konopnego, dzięki którym zachowasz młodość na dłużej !

„CBD może łagodzić ból , lęki, depresję, a nawet ma właściwości przeciwzapalne i przeciwtrądzikowe”, mówi Sethi związana z branżą konopną. To wyjaśnia, dlaczego gwiazdy takie jak Katy Perry , Mandy Moore i Olivia Wilde  stosują kosmetyki CBD” Produkty na bazie CBD są, dostępne dla osób w różnym wieku, dlatego idealnie nadają się jako prezent dla naszych mam, a już niedługo ich święto. Nasz móżg i układ nerwowy mają receptory, które kontrolują pamięć, emocje i koordynację. Podobnie jak nasz układ trawienny i odpornościowy oraz prawie każda komórka w naszym ciele. Ta złożona sieć receptorów znana jest jako system endokannabinoidowy (ECS). „CBD zasadniczo stymuluje te receptory kannabinoidowe, uwalniając neuroprzekaźniki (coś w rodzaju cząsteczki błogości ), które sprawiają, że czujesz się spokojny, zmniejsza stan zapalny i zmniejsza odczuwanie bólu” 
W naszej ofercie znajdziesz wiele produktów na bazie kannabidiolu i oleju konopnego, dzięki którym zachowasz młodość na dłużej !
 Ko­sme­ty­ki na­tu­ral­ne umoż­li­wia­ją do­głęb­ne na­wil­że­nie, od­ży­wie­nie skó­ry i wło­sów, jak rów­nież za­pew­nia­ją ochro­nę przed szko­dli­wy­mi czyn­ni­ka­mi śro­do­wi­sko­wy­mi. Do­star­cza­ją cen­nych an­ty­ok­sy­dan­tów, dzia­ła­jąc prze­ciw­rod­ni­ko­wo, co wspie­ra pro­ces pro­duk­cji no­wych ko­mó­rek.

To z ko­lei pro­wa­dzi do za­cho­wa­nia zdro­wo wy­glą­da­ją­cej, ela­stycz­nej skó­ry przez znacz­nie dłuż­szy okres. Na­tu­ral­ne kosmetyki z konopi tj. Serum essenz  na­wil­ża­ją na­wet głę­bo­kie war­stwy skó­ry, a jed­no­cze­śnie two­rzą po­wło­kę ochron­ną, dzię­ki któ­rej wo­da nie od­pa­ro­wu­je. Co wię­cej, to do­dat­ko­wa ochro­na przed szko­dli­wym dzia­ła­niem słoń­ca pro­wa­dzą­ce­go do pro­ce­su tzw. fo­to­sta­rze­nia się skó­ry.
 Ostatnio dużą popularnością cieszą się konopne kremy do rąk Z reguły kremy te mają konsystencję gęstej śmietany i doskonale regenerują silnie wysuszoną skórę dłoni. Kremy o bogatej konsystencji warto nakładać na dłonie na noc. Najlepiej dodatkowo przykryć dłonie specjalną bawełnianą rękawiczką. Rano zaobserwujesz, że twoje dłonie i paznokcie wyglądają zdecydowanie lepiej.
 W ciągu dnia stosuj kremy do rąk o lekkiej formule, które nie spowodują uczucia dyskomfortu i nie będą ci przeszkadzać w wykonywaniu codziennych czynności. Kremy te wchłaniają się błyskawicznie w skórę dłoni, ale i tak zapewniają im uczucie komfortu.

Warto również odwiedzić naszą zakładkę „kosmetyki z konopi” gdzie przygotowaliśmy dla Was najlepsze produkty do pielęgnacji całego ciała. https://konopiafarmacja.pl/39-kosmetyki-z-konopi

./uploads/konopiafarmacja/e6f65d5c042bcb86c5e29a0c6dea1eb4.jpg
./uploads/konopiafarmacja/1446026ed258e869ca87c358359b90b9.jpg
0 komentarzy

Wyróżnione wpisy

Lifestyle

ddob
youtube

Moda