DDOB Shop
DDOB Shop
Jak będzie wyglądać szkoła w nowej rzeczywistości? Są wytyczne MEN
10.08.2020

Jak będzie wyglądać szkoła w nowej rzeczywistości? Są wytyczne MEN

Co czeka uczniów po powrocie z wakacji? Jak zmieni się szkoła w dobie pandemii? Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało nowe zalecenia.

Jeśli ktoś liczył na to, że pandemia opóźni powrót do szkoły po wakacjach, prawdopodobnie będzie musiał się rozczarować. Wszystko wskazuje na to, że od pierwszego września znów zacznie obowiązywać tradycyjny tryb nauczania. Dyrektorzy placówek będą mieli jednak możliwość podejmowania decyzji o przejściu na częściowo zdalny tryb nauki, w którym niektóre klasy pracowalaby online a pozostałe stacjonarne. Tak może się stać na przykład gdy uczeń danej szkoły będzie miał dodatni test na koronawirusa lub jeżeli cały region będzie szczególnie dotknięty epidemią.

Nie trzeba będzie nosić maseczek w szkole

- Do szkoły będą mogli uczęszczać jedynie uczniowie, którzy nie wykazują objawów infekcji dróg oddechowych. Jeśli ktoś z pozostałych domowników ucznia przebywa na kwarantannie, wówczas ten nie powinien  pojawić się w placówce. 
- Zdaniem ministra Dariusz Piątkowskiego uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
- Jeżeli pracownik szkoły zauważy u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (np. gorączkę, czy kaszel) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym, zapewniając min. 2 metry odległości od innych osób, a następnie niezwłocznie skontakować się z rodzicami, którzy będą musieli odebrać go ze szkoły.
- Zaleca się korzystanie z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
- Podczas realizacji zajęć, w tym wf i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
- Rekomendowane jest także wietrzenie sal, części wspólnych (korytarze) co najmniej raz na godzinę.
- Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
- Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
- Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
- Zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
- Dyrektorzy mają promować dojazdy uczniów do szkoły rowerem i spacery.

Myślicie, że takie zalecenia pomogą powstrzymać rozwój epidemii?

1 lubi to
0
1397
0 komentarzy

Zobacz niesamowite filmy

Wyróżnione wpisy

Lifestyle

ddob
youtube

Moda