szczuurek

Generation of egoists

Dodane 2 rok temu przez szczuurek

 

 

 

 

 

PL: Pokolenie hashtaga, pokolenie selfies, pokolenie jabłuszek, pokolenie... egoistów. Stwierdzenie mocne. Może trochę kontrowersyjne. Wiem. Jednak zastanawiając się nad tym dłużej jakże prawdziwe.
Czy nie jest tak, że mimo tego, że posiadasz dużo, biorąc pod uwagę aspekt duchowy czy to ten czysto materialny, chcesz więcej? Zaczynając od podania najprostszego przykładu. Wygrzewasz się ze znajomym na piaszczystej plaży nad Bałtykiem. Zbierałeś na ten wyjazd kilka miesięcy, jednak bam! Czym jest twój Bałtyk przy Oceanie Atlantyckim, nad który wyjazd, wygrał twój przyjaciel w wakacyjnej loterii? (pomijając, że jest to prawie niemożliwe, ale teoretycznie rzecz biorąc) Z jednej strony powinieneś się cieszyć, bo przecież to twój najlepszy kumpel, a z drugiej strony czujesz tą 'gulę', bo ktoś ma lepiej, więcej, prościej. Zazdrość. Zwykła, prosta i wszechobecna, sprawia, że zaczynamy tonąć w morzu paradoksów. W większości przypadków masz wszystko: zjadłeś pyszny obiad, egzamin zdałeś z oceną pozytywną, masz przyjaciół, 10 minut temu odpisałeś na sms'a z 4 calowego smartphona, kiedy to właśnie zdaje się Ci się, że tak naprawdę zbierasz same 'resztki jedzenia'. Trudno się nam dziwić, bo od dziecka przyswajamy sobie tę cechę, co chwilę się z nią spotykamy i w dalekiej przyszłości również będzie nam towarzyszyć. Chociaż (!) potrafi być nawet dobra, kiedy daje ona motywację do działania a nie wypełnia negatywnymi emocjami.

EG: Hashtag generation, selfies generation, apple generacion, generation of... egoists. Strong statement. Maybe a little controversial. I know. However, thinking about it longer, how true it is.
Is it not the case, that despite a fact that you got a lot, taking into account the spiritual aspect or only  purely material, you want more? Starting from giving the simplest example. You're annealing with friends on a sandy beach on the Baltic Sea. You've been collecting money on this trip for a few months and bam! What is your Baltic Sea with the Atlantic Ocean, when that trip, your friend won in the summer lottery? (apart from that it is almost impossible, but theoretically speaking) On the one hand, you should be happy, because it's your best friend, but on the other hand you feel this 'bump', because someone have something more, easier, better. Jealous. Usual, simply and omnipresent, makes us start to drown in a sea of paradoxes. In most cases, you have everything: you ate a delicious lunch, you passed the exam with an A, you have real friends, 10 minutes ago you replied to an sms with the 4-inch smartphone when it just seems to you that you really collect ''leftovers'. It is hardly surprising, because since childchood we assimilates this feature, even now and even in the distant future it will also accompany us. Although (!) It can be good when it gives motivation to act and not a doer negative emotions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wearing:
Shein - jacket
Cropp - oversized t-shirt
God Safe Queens - bra 
Shein - shirt
Shein - trousers
H&M - bra
Nike - shoes
 
 
 

Co o tym myślisz?


facetnieidealnypl
0

Nie ma nic złego w dążeniu do lepszego. Odrobina zazdrości potrafi być motywująca i nie warto odrzucać tego uczucia. Gorzej, gdy przemienia się ono w zawiść. Ta ostatnia jest bowiem bardzo destrukcyjna.